Toate schițele în Matei Basarab Residence

Garsoniere

Vândut
Schița Garsoniere apartamentului, 59.02 în Matei Basarab Residence, București
Spaţiu59.02 m2
Toate apartamentele sunt vândute

2 camere

Vândut
Schița 2 camere apartamentului, 81.16 în Matei Basarab Residence, București
Spaţiu81.16 m2
Toate apartamentele sunt vândute

3 camere

Vândut
Schița 3 camere apartamentului, 114.25 în Matei Basarab Residence, București
Spaţiu114.25 m2
Toate apartamentele sunt vândute
Vândut
Schița 3 camere apartamentului, 130.72 în Matei Basarab Residence, București
Spaţiu130.72 m2
Toate apartamentele sunt vândute

4 camere

Vândut
Schița 4 camere apartamentului, 138.4 în Matei Basarab Residence, București
Spaţiu138.4 m2
Toate apartamentele sunt vândute